top of page

כל המאמרים לקבוצות

גישות להדרכה בחינוך בסטינג פרטני וקבוצתי

בניגוד להרגלי אני מפרסמת עבורכם מצגת ולא מאמר. במצגת אני מתיחסת לגישות מגוונות להדרכה מתוך האמונה שידע על הדרכה יכול לתרום לגיבוש 'תפיסת ההדרכה' הטבעית. במיוחד שמתי דגש על מפגשי הדרכה קבוצתיים , ועל הדילמה איך לקשר תוכן- ותהליך בהדרכה. איך להשאר במשימה המרכזית שהיא 'תכני ההדרכה', ולהתייחס גם לתהליכים במפגש (התנגדויות שונות למשל) כך שלא יחסמו את התוכן, ואולי אף ייקדמו אותו. המצגת היא תאורטית- יישומית, וניתן להעזר בה לשטח. אני מודה למדריכים איתם נפגשתי, ושכנעו אותי שגם מצגת יכולה לעזור, ולא רק מאמר. תהנו, חלי

מאת: חלי ברק שטיין

תאריך פרסום: 16.02.2021

עבודה בקבוצות ובמערכות בהצפה והתנגדות- יישומים מהסומטיק אקספיריאנס

המאמר עוסק בהתנגדויות בקבוצה ומקשר בין מושגי הסומטיק אקספיריאנס של פיטר לוין, המתאר תהליכי ויסות של המוח הלימבי וגזע המוח מול הצפות, ובין מושגי האנליזה הקבוצתית של ביון, על קבוצת הנחות בסיסיות וקבוצת עבודה.
בחלקו הראשון של המאמר אסביר בקצרה מהי התנגדות בקבוצה לפי גישות קבוצתיות מסורתיות. בהמשך אפרט עקרונות מרכזיים של גישת ה-SE (סומטיק אקספיריאנס) על פי פיטר לוין, ויישומיה להתמודדות עם התנגדויות בקבוצה. אציג חיבורים בין ה-SE לתיאוריה של ביון על קבוצות. לסיום אפרט תפקידי מנחה בהתמודדות עם התנגדויות בקבוצה לפי גישת ה-SE.

מאת: חלי ברק שטיין

תאריך פרסום: 15.04.2018

התערבויות מנחה בקבוצה

להתערב ברמה האישית - מול היחיד בקבוצה
ברמה הבינאישית - להתיחס למה שקורה בין האנשים בקבוצה
ברמה הקבוצתית - להתייחס לקבוצה כשלם

מאת: חלי ברק שטיין

תאריך פרסום: 15.9.2020

עבודה עם התנגדויות בקבוצה

התנגדויות בקבוצה הן חלק בלתי נמנע מהתהליך הקבוצתי. מנחה מיומן יכול לזהות את מקורות ההתנגדות, להעלות השערות ולנסח התערבויות שיקדמו את הקבוצה למטרתה. מנחה מיומן יכול לעשות שימוש בהתנגדויות כחלק מדיאלוג אפקטיבי עם הקבוצה. כשמבינים את המסרים המועברים בהתנגדות אפשר לקדם את הקבוצה למטרה שלה. לקדם את המשימה ולא לתת להתנגדות לחסום אותה.

מאת: חלי ברק שטיין

תאריך פרסום: 02.02.2008

הנחיה בקו – טובים השניים מן האחד

במאמר מפורט מודל הנחיה בקו- יתרונות וחסרונות ההנחיה בשניים בקבוצה. שלבים התפתחות ההנחיה הזוגית, ומה מומלץ לעשות כדי לשפר את התקשורת הזוגית בהנחיה.

מאת: חלי ברק שטיין

תאריך פרסום: 08.01.2019

עבודה עם הפעלות ותרגילים בקבוצה

במאמר ניתן למצוא הסבר מפורט כיצד עובדים עם הפעלות ותרגילים בקבוצה. מה הם שיקולי הדעת בבחירת הפעלה, וכיצד מנחים אותה בקבוצה כדי לקדם את מטרתה

מאת: חלי ברק שטיין

תאריך פרסום: 27.09.2007

שלבי התפתחות קבוצה- מאפיינים ותפקידי מנחה

במאמר מובאים מאפיינים על שלבי התפתחות קבוצה על פי תאוריות מרכזיות- מקנזי ומקוויפרס, הגישה האנליטית (סרווי), תאוריות יחסי אוביקט (על פי חני בירן) תאוריות הפוקל קונפליקט (ליברמן) ופוקס (על פי עמי פרגו).
בהמשך הובאו המלצות לתפקידי מנחה בשלבי התפתחות שונים.

מאת: חלי ברק שטיין

תאריך פרסום: 06.11.2008

לסיים את שנת הלימודים בהצלחה ובסיפוק

במאמר מתוארים התהליכים הקבוצתיים המתרחשים בכתה בשלב סיום השנה מפסח ואילך על פי תאוריות שונות. מוסברת החוויה של התלמידים והמורים, ומוצעות טכניקות לדיאלוג שיישפרו את תהליך סיום השנה. יעזרו לסיים את שנת הלימודים בהצלחה ובסיפוק

מאת: חלי ברק שטיין

תאריך פרסום: 15.04.2012

מודל להדרכה על תאורי מקרים במסגרת קבוצתית

במקרים רבים הדרכה מתבצעת בקבוצה. להדרכה הקבוצתית יתרונות רבים: השיתוף בקבוצת קולגות מקצועית יכול לתת תמיכה רגשית, להרחיב את ההבנה, ואת טווח העזרה הניתן. עם זאת על מנחה ההדרכה הקבוצתית להיות מיומן בעבודה עם תהליכים קבוצתיים כדי להפיק יתרונות אלו. אם לא מקפידים על כללים מסוימים עלולה להיות פגיעה באיכות ההדרכה

מאת: חלי ברק שטיין

תאריך פרסום: 17.03.2007

מודל להנחיית דיון רגשי בקבוצה

המאמר מציע מודל להנחיית קבוצות דיון רגשי בקבוצות חינוכיות- בכתות, בחינוך הלא פורמלי, ובקבוצות להתפתחות אישית . יש במודל התיחסות להבנת העמדות שעלולות לחסום הנחייה יעילה של דיון רגשי, ופרוט של טכניקות מעשיות להנחייה בפועל של הדיון.

מאת: חלי ברק שטיין

תאריך פרסום: 11.10.2007

תהליכים קבוצתיים בכתה- התמודדות עם בעיות משמעת ומוטיבציה

במאמר יוסברו ההבדלים בין התמודדות עם בעיות משמעת ומוטיבציה בכתה בגישה הפרטנית אל מול הקבוצתית. יפורטו תהליכים קבוצתיים המסבירים בעיות בכתה, יויוצעו דרכי התמודדות מעשיות

מאת: חלי ברק שטיין

תאריך פרסום: 17.03.2007

שלבי התפתחות הכתה כקבוצה

במאמר מובאים מאפיינים על שלבי התפתחות קבוצה על פי תאוריות מרכזיות: מקנזי ומקוויפרס, הגישה האנליטית (סרווי), תאוריות יחסי אוביקט (על פי חני בירן) תאוריות הפוקל קונפליקט (ליברמן) ופוקס (על פי עמי פרגו). בהמשך הובאו המלצות לתפקידי מנחה בשלבי התפתחות שונים

מאת: חלי ברק שטיין

תאריך פרסום:

לעבוד עם טיפוסים- קולות קבוצתיים בכתה

מאת: חלי ברק שטיין

תאריך פרסום: 27.09.2014

דחיה חברתית

מאת: חלי ברק שטיין

תאריך פרסום: 29.08.2014

bottom of page